ÖZEL OKULLAR VE KURSLARIN İŞLEYİŞİNDEKİ BÜROKRATİK ZORLUKLAR KALDIRILMALIDIR

Ülkemizde bugün özel bir okul asla bulunmamaktadır. Ülkemizdeki özel okullar, tıpkı devlet okulları gibi tüm programları, tüm standartları, tüm yapmak zorunda olduğu iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı' na bağlı, sadece kurucuları özel kuruluşlardır. Devletin açıp kapattığı ve aslında çoğu kez varlıkları Özel Öğretim Genel Müdürlüğü' nün bir imzasına, ya da müfettişlerin 2 dudağından çıkacak söze bağlı, devletinden korkan, yenilik yaparken ceza almamaya çalışan kuruluşlardır.
Bürokrasinin canı istediği zaman ülkemizde kapatamayacağı bir tane bile özel okul yoktur. (Teröre yataklık yapan kuruluşlardan bahsetmiyorum!)
Bu noktada kaliteli kuruluşların eğitim sektörüne yatırım yapmaları ve uzun vadeli planlar hazırlamaları imkansızdır. Özel okullarla ilgili yapılması gereken ilk düzenleme, varlıklarının (herhangi bir terör örgütüne yardım ve yataklık yapmadıkları takdirde) güvence altına alınmasıdır.
Özel okullarda ikinci bir düzenleme ise devlet okullarında olduğu gibi öğretmen ihtiyacının standartları belirlenmiş olmalı ve güvencesi hali hazırda tam anlamıyla sağlanmış olmalı ve dahi devlet okullarına geçmeyi düşünmeyecek şekilde problemleri giderilmiş bir çerçeveye oturtulmalıdır. Özel okullar öğretmenlerini kendileri yetiştirebilen okullardır. Bu okullar kendi programlarını da kendileri üretebilmelidirler. Nitekim gelişmiş ülkelerde ve PISA Sınavlarında başarılı olan kıstaslara bakıldığı zaman dünyada uygulanan yöntem ve teknikler bunlardır...
Kısacası özel okullar, özel olmalıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yıllık ve dönemlik hedeflere göre, diledikleri sistemle eğitim verebilmelidirler.
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yapacağı ulusal sınavlarda da ülke ortalamasının altında sonuç alan özel okullarda denetim ve rehberlik görevini yapabilir.
Özel okullar asıl görevleri olan çağdaş ve yenilikçi programlar geliştirmek ve başarıya ulaşan yolları araştırmak yerine, nasıl hata yapmam da ceza almam kaygısıyla, sadece lise ve üniversite giriş sınavlarında başarı yakalamaya çalışan kurumlar haline gelmişlerdir.
Ayrıca özel okullar ve dahi bu özel okullarda görev yapan öğretmenler, ve dahi teknik personel olmak üzere herkes ödüllendirilmelidir. Her yıl yapılacak olan ulusal sınavlarda Türkiye ortalamasının üzerinde ortalamaya sahip özel okullarımız %8 değil %1 KDV oranına tabi tutulmalıdır. Bu aradaki fark bütün personele pay edilmelidir. Bu ülkede 1 milyonun üzerinde çocuğa eğitim hizmeti vererek, ülkemize her yıl 2.5 Milyar $ direkt tasarruf kazandıran özel okullardan hangisine devletimiz bir kere olsun ödül vermiştir. Bu sistem yanlış bir sistemdir. Ödülü olmayan, ama yanlış yaparsa ceza yiyeceğini bilen çocuklar da okullarda adam olamaz!
Seni özgür bırakıyorum, başarılı olursan ödüllendiririrm." 

Yorumlar