ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI VE MUHTELİF KURSLAR BELEDİYELERE BAĞLI OLMALIDIR

Türkiye' nin Mesleksizlik Sorunu Çözülecektir!
Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman özel öğretim kursları; mesela İngilizce, Sürücü, Müzik kursları belediyelere bağlıdır. Mesele Almanya' da İtalya' da İspanya' da bir özel kurs açacaksanız belediyeden ruhsat alırsınız ki hiçbir gelişmiş ülkede başkentteki Milli Eğitim Bakanlığı' ndan ruhsat alan bir tane bile özel kurs göremezsiniz.
Türkiye' nin en büyük sorunu mesleksizliktir. Dünyada onbinlerce meslek türü vardır. Ve bütün bu mesleklerin eğitimini devletin düzenlemesine fiziken imkan yoktur. En önemli hedef mesleki yeterliliği halletmek olmalıdır.
Bizim ülkemizde kurumlar yönetmelik takip etmekten öğrencilerin kurstan memnun olup olmadıklarına vakit ayıramamaktadır. Varsa yoksa öğretmenler kurulu toplandı mı? Öğrencilere fatura kesildi mi? Disiplin kurulu toplandı mı? Kapı genişliği doğru mudur? derdiyle bürokrasiye boğulmuş eğitimle bir yere varamayız!
Teftişin asıl mantığı rehberliktir.
Ülkemizde binlerce personel mesleklerini sertifikasız ve bilgisiz yapmaktadır. Çırak, kalfa ve usta üçlemine ne zaman döneceğimizi merakla bekliyorum.
Sonuç olarak bunların hepsi belediyelerin kontrolüne verilirse çok kolay düzenlenebilir. Bu kuruluşlar bakanlık nezdinde illerde yapılacak olan sınavlarla sertifika verebilirler. Türkiye' de milyonlarca kişi bu eğitim ve sınavlara katılırsa devletimiz de bundan çok karlı çıkacaktır. Yapacağımız şey çok basittir. Özel Öğretim Kursları' nın açılış ve işleyişini Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde belediyelere bırakmak, bu öğrencilerin sınavlarını yapacak bir sistem oluşturmak.

Yorumlar