Eğitim ile Gelişmişlik Arasında Bağlantı

Biz insanlar grip hastalığına yakalandığımız zaman tedavisine başvuruyoruz. Antibiyotikler, C vitaminleri alıyoruz... Problem olduktan sonra tedavi olmanın hiç bir mahsuru yoktur. Ancak mahsuru olan nokta ortadaki mikrobu fark etmemektir. Örnek veriyorum: Okula bir çocuk grip olarak gelse şunu çok iyi biliyorum ki benim vücuduma mikrop girmiştir. Ve benim vücudumun direnci ne zaman kırılırsa ben de hasta olacağım!!! Nitekim de öyle olmuyor mu?
   ÜLKELER    1970   1980    2015
   --------  --------  --------  -------- 
   TÜRKİYE    538$    1539$   9.177$
   GÜNEY KORE  243$    1597$   35.277$
   NORVEÇ    639$    3613$   66.937$
   İRLANDA    479$    2160$   49.195$
Bu tablo neyi gösteriyor biliyor musunuz ? 1970 ve 1980 yıllarında eğitim sistemini kökten değiştiren ülkelerin bugün gelinen noktada gayri safi milli hasılasının (Kişi başına düşen gelirin) ne kadar arttığını gösteriyor. Bugün bir Norveçli bireyin geliri benden 7 kat daha fazla, bir Güney Koreli 4, Bir İrlandalı' nın 5 Türk Vatandaşının yıllık gelirine eşittir.
Gelişmiş ülkelerin 4 ortak özelliği vardır.
1- Yüksek Teknoloji İhracatı (% 20 ve üzeri ) - Türkiye %2.75
2-Özel Çocuklara Özel Eğitim İmkanı - Ülkemizde engelli eğitimine öğretmen yetiştirecek sadece 17 profesör var. Üstün yetenekli öğrencilerin %1' ine eğitim imkanı var. 6 tane işitme engelli lisesi var ve üniversiteleri yok!
3-Kadın erkek eşitliği - Ülkemizin kızlarının 3'te 1' i lise çağında örgün öğretime devam edemiyor.
4-Başka kültürlerin özgürce ülke bünyesinde yaşayabilmesi - Türkiye' de kültür çatışmaları devam etmektedir.
Bununla birlikte yurt-dışına eğitime yolladığımız akademisyenlerin %56' sı geri dönmemektedir. Ayrıca 20 yılda %425 suç oranı artışı ile dünyada en çok suç artışı olan ilk 10 ülke arasına ülkemiz girmiştir. Türkiye kişi başına 6 saat ile Gambia ve Fil Dişi ülkeleri ile birlikte dünyada en az kitap okuyan ülkeler sınıfındadır. Kişi başına günde 3 saat 54 dakika ile dünyada en çok televizyon seyreden 2. ülkedir.
Suriye griptir, Irak griptir, Yarın İran grip olursa... Yukarıdaki tabloyu uyarlasak zaten gidişatımızı gösterecektir. Biliyorum ki hastalık bulaşıcıdır. Eğitim zayiatına uğrayan toplumların çökmesi de su götürmez bir gerçektir. Güzel ülkemin güzel insanları... Bu satırlarımın sonuna kadar gelenler varsa eğer bu sayfamı paylaşın! Paylaşın ki öncelikle hastalığı tespit edelim; sonra önleyelim! Zira tıpkı grip olduktan sonra ilaç almanın yersiz olması gibi Türkiye' mizin çöküşünden sonra da ağlamak yersiz olacaktır. Yorumlarınızı bekliyorum. Saygılar...

Yorumlar